Health Tips :ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ

Updated On: 

06 Mar 2023 13:36:PM

Diet for Good Health: ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

Health Tips :ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ
ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Health: ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਇਹ ਭੋਜਨ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਓ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨੈਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀ।

ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੱਕ ਲਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 32 ਵਾਰ ਚਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਜਨ ਖਾਓਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ

ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ

Follow Us On

Published: 06 Mar 2023 13:31:PM

Latest News