ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

Updated On: 02 Feb 2023 13:57:PM

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਣ ਉਮੀਦਾਂ। ਸੁਣੋ…

Follow Us On

Published: 01 Feb 2023 11:19:AM