Chanakya Niti: ਚਾਣਕਿਆ ਦੀਆਂ ਏਨ੍ਹਾ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨ

Acharya Chanakya ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

Published: 

09 Apr 2023 07:31 AM

ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।

1 / 5
ਚਾਣਕਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਚਾਣਕਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

2 / 5
ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3 / 5
ਚਾਣਕਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਚਾਣਕਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

4 / 5
ਚਾਣਕਿਆ ਮੁਤਾਬਕ  ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਚਾਣਕਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

5 / 5

Follow Us On