Budget Trip: ਗੋਆ ਟ੍ਰਿਪ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਟ੍ਰਿਕ

Goa Budget Trip: ਬੀਚ ‘ਤੇ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੋਆ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਵੋਗੇ। ਜਾਣੋ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।

Published: 

23 Mar 2023 12:13 PM

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

1 / 5
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸੋਲੋ ਟ੍ਰਿਪਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਟੇਂਡਿੰਗ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਸੋਲੋ ਟ੍ਰਿਪਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਟੇਂਡਿੰਗ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ, ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟੂਰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

2 / 5
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਚੂਲੋ ਹੋਸਟਲ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਚੂਲੋ ਹੋਸਟਲ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

3 / 5
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਚ 'ਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਚ 'ਤੇ ਮਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।(Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

4 / 5
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ Waiter ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਟਿਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਪ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਬ ਮਮਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ Waiter ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਟਿਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਪ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਬ ਮਮਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (Image Credit Source: Tv9hindi.Com)

5 / 5

Follow Us On