ਐਕਟਰਸ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡ੍ਰਰੈੱਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ

ਚਾਇਲਡ ਐਕਟਰਸ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡ੍ਰਰੈੱਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਅਰ.

Updated On: 

15 Jan 2023 12:00:PM

ਚਾਇਲਡ ਐਕਟਰਸ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਡ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਚਾਇਲਡ ਐਕਟਰਸ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਡ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

1 / 6
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੈਮਰਸ ਅਤੇ ਹੌਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੀ ਰਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੈਮਰਸ ਅਤੇ ਹੌਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੀ ਰਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

2 / 6
ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੌਟ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੌਟ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਵਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

3 / 6
ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਬਈ ਟਰੀਪ ਤੋਂ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡ੍ਰਰੈੱਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ

ਅਵਨੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਬਈ ਟਰੀਪ ਤੋਂ ਰੈਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡ੍ਰਰੈੱਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ

4 / 6
ਅਵਨੀਤ ਡੀਪ ਨੇਕ ਕਲੀਵੇਜ ਫਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ

ਅਵਨੀਤ ਡੀਪ ਨੇਕ ਕਲੀਵੇਜ ਫਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੌਟ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ

5 / 6
ਅਵਨੀਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖਿੱਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ

ਅਵਨੀਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖਿੱਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਲੁੱਟਦੀ ਹੈ

6 / 6

Follow Us On