ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਓ ਸਲਾਹ

20 Nov 2023

TV9 Punjabi

ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਸੁਪਰਫੂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਹੈਲਥ Problem ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰਫੂਡ ਦੁੱਧ

ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ 

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈਕਟੋਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗੈਸ, ਢਿੱਡ ਦਰਦ ਆਦਿ Problem ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਗੈਸ ਅਤੇ ਦਰਦ

ਫੁੱਲ ਕ੍ਰੀਮ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਲੇਰੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਰੱਖਣ ਪਰਹੇਜ਼

ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੇਟ ਦਰਦ।

ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਸੋਖਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਇਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ Unlucky ਆਦਮੀ