ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਆਦਤਾਂ 

07 May 2024

TV9 Punjabi

Author: Isha 

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ

ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਾੜਾ ਅਸਰ 

ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ

ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ

ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Physical Activity

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਲੈਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ