ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ

07 May 2024

TV9 Punjabi

Author: Isha 

ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 62 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੀਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸੰਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਚਿੱਟਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਮਾਰੂਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ।

ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਲੋਮੈਟ

ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ

ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਐਫਐਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚੀਨੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।