ਫੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ iPhone 15! ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰਮ

29 Sep 2023

TV9 Punjabi

USB Type-C Port ਦੇ ਨਾਲ iPhone 15 Series ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲਵੋ

ਜਾਣ ਲਵੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਜ਼ੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ

ਕਈ ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਫੋਨ ਚਾਰਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮੀਡਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰੋਇਡ ਕੇਵਲ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫੋਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ

ਫੋਨ ਉਵਰਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੰਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਰੇਂਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਊਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਰਮ?

ਐਪਲ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਡੈਪਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਚੀਨ 'ਚ ਕਈ ਐਪਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਕੇਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨਾ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ?

Amazon ਦੇ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਫਰ