ਸੁਰੀਲੀ ਗੌਤਮ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

credit: s_u_r_i_l_i_e 

ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰੀਲੀ 

credit: s_u_r_i_l_i_e 

ਸਾਈਡ ਕੱਟ, ਰੈੱਡ ਪੋਲਕਾ ਡੋਟਸ ਸਮੱਰ ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੁਰੀਲੀ 

credit: s_u_r_i_l_i_e 

ਚੈਰੀ ਕਲਰ ਹੇਅਰ ਕਲੱਰ 'ਚ ਸੁਰੀਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਆਈਆ ਨਿੱਖਰਕੇ 

credit: s_u_r_i_l_i_e 

ਸੁਰੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 

credit: s_u_r_i_l_i_e 

ਸੁਰੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਰੀ 

credit: s_u_r_i_l_i_e 

 ਸਮੱਰ ਵਾਈਬਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੂਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਪੋਲਕਾ ਡਰੈੱਸ

credit: s_u_r_i_l_i_e