ਹਰ ਲੁੱਕ 'ਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਗਲੈਮਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ

credit: sunanda_ss

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ

credit: sunanda_ss

ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲਾ 'ਤੇ ਰਾਜ

credit: sunanda_ss

ਭਾਵੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ,  ਬੇਫਿੱਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ  

credit: sunanda_ss

ਕੱਟ ਆਊਟ ਟੌਪ 'ਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ

credit: sunanda_ss

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹਰ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕੌਨਫਿਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਰੀ 

credit: sunanda_ss

ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਾਲ, ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਦਾਵਾਂ ਉੱਡਾ ਰਹੇ ਹੋਸ਼ 

credit: sunanda_ss