ਲਹਿੰਗਾ-ਸਾੜੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨੀਰੂ ਦਾ ਐਥਨੀਕ ਲੁੱਕ  

Credits: neerubajwa

 ਨੀਰੂ ਦੇ ਐਥਨੀਕ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸੰਦ 

Credits: neerubajwa

ਐਲੀਗੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਰੀ

Credits: neerubajwa

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਨੈਚੂਰਲ ਮੇਕਅੱਪ ਨਾਲ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤਾ ਲੁੱਕ

Credits: neerubajwa

ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲਾ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ 

Credits: neerubajwa

ਨੀਰੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲਾਈਕਸ

Credits: neerubajwa

ਨੀਰੂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰਿਫ   

Credits: neerubajwa