ਟੈਂਕ ਟੌਪ ਅਤੇ ਡੈਨਿਮ ਜੀਨਸ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਿਰੂ ਦਾ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੁੱਕ 

Credits: neerubajwa

ਨਿਰੂ ਦੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਸੰਦ 

Credits: neerubajwa

ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਐਲੀਗੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਰੀ 

Credits: neerubajwa

ਪੋਨੀ ਟੇਲ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤਾ ਲੁੱਕ

Credits: neerubajwa

ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲਾ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ 

Credits: neerubajwa

ਨਿਰੂ ਦੀ ਔਫ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲਾਈਕਸ

Credits: neerubajwa

ਨਿਰੂ ਦੇ ਹਰ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਰਿਫ   

Credits: neerubajwa