ਮਾਡਲ ਨਿਕੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕਸ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ 

Credits: nikkesha1

ਕਈ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਨਿਕੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਡਲਿੰਗ

Credits: nikkesha1

ਕਈ ਨਾਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਿਕੇਸ਼ਾ 

Credits: nikkesha1

ਫਲੋਰਲ ਔਫ-ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਨਿਕੇਸ਼ਾ ਆਈ ਨਜ਼ਰ 

Credits: nikkesha1

ਔਫ-ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਰੈੱਸ ਨਾਲ ਮੀਨੀਮਲ ਮੇਕਅੱਪ ਨਿਕੇਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਲਾਂਟ

Credits: nikkesha1

ਫਲੋਰਲ ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਨਿਕੇਸ਼ਾ ਦੀ ਲੁੱਕ 'ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

Credits: nikkesha1

 ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੋਜ਼ ਤੇ ਕਿਊਟਨੈੱਸ ਨਾਲ ਨਿਕੇਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਲੱਖਾ ਦਿੱਲ

Credits: nikkesha1