ਗ੍ਰੀਨ ਕੁੜਤੀ, ਰੈੱਡ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ, ਫੈਨਜ਼ ਨੇ ਲਏ ਠੰਡੇ ਸਾਹ

Credit: sajalaly/Instagram

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸਜਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਟ ਲੁੱਕ

ਰੈੱਡ ਟਾਪ ਅਤੇ ਬਲੂ ਜੀਨਸ 'ਚ ਸਜਲ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾ ਦੇ ਦਿਵਾਨੇ ਫੈਨਜ਼

ਤਿਰਛੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ

ਸਜਲ ਦੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਫੋਟੋ  ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਬੀਤਾ ਜਮਾਨਾ

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਸਜਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਾਨਫੀਡੈਂਟ ਲੁੱਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਤੇ ਈਅਰਰਿੰਗਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਸਜਲ ਨੇ ਫੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ