ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲਾ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ

Credits: neerubajwa

ਐਥਨੀਕ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾ ਵੈਸਟਰਨ ਹਰ ਲੁੱਕ 'ਚ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ 

Credits: neerubajwa

ਗਲੈਮਰਸ ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਮਹਿਫੀਲ

Credits: neerubajwa

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਹੁਸਣ 'ਤੇ ਠਹਿਰ ਗਈ ਨਿਗਾਹਾਂ

Credits: neerubajwa

ਬਲੂ ਡੇਨਿਮ,ਬਲੈੱਕ ਬਲੈਜਰ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ

Credits: neerubajwa

ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੋਜ਼, ਦਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚਲਾਈ ਛੂਰੀਆਂ

Credits: neerubajwa

ਮਾਡਲ ਤੇ ਐਕਟਰਸ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਲਵੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਰਾਰ

Credits: neerubajwa