ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੌਪ ਮਾਡਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ

Credit: itsmahisharma

ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਹੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿੱਲ

Credit: itsmahisharma

ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮਾਹੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮਾਡਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਪਛਾਣ 

Credit: itsmahisharma

 ਹਰ ਫੈਮਸ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਡਲ ਮਾਹੀ ਨੇ ਕੰਮ

Credit: itsmahisharma

'ਜ਼ਬਰਦੱਸਤ ਦੋਸਤ' ਗੀਤ ਨਾਲ ਗਿੰਨੀ ਨੇ ਖੂਬ ਖੱਟੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ 

Credit: itsmahisharma

ਮਾਹੀ ਨੇ ਰੈੱਡ ਡਰੈੱਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ

Credit: itsmahisharma

ਸੂਟ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾ ਡਰੈੱਸ ਹਰ ਲੁੱਕ 'ਚ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਾਹੀ ਸ਼ਰਮਾ

Credit: itsmahisharma