ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਗਨੋਰ,ਲਿਵਰ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਹੈ ਸੰਕੇਤ

13 Feb 2024

TV9 Punjabi

ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ

ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ

ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਸਕਿਨ 'ਚ ਖਾਰਸ਼, ਥਕਾਵਟ, ਉਲਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਲੀਵਰ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਸੋਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੋਜ 

ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਰੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਲੀਵਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੀਲੀਆ ਹੋਣਾ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਵਰ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ

ਸਕੈਲਪ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਦੂਰ