ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

4 April 2024

TV9 Punjabi

Created By: Isha

ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਖਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਗਰਮੀਆਂ

Pic Credit: Getty Images

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਯਾਨੀ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

ਖੁਰਾਕ

ਤਰਬੂਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਰਬੂਜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਰਬੂਜ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਪ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਸੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇਮੰਦ

ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਛਾਛ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਛਾਛ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਛਾਛ

ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ

ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਵਰਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸੰਤਰੇ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ

ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ