Exams ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ marks ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਟਿਪਸ

5 Feb 2024

TV9 Punjabi

ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ Time Table ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Time Table

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਦਿਨ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।

ਇੱਕ Subject ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਓ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।

Stress 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਸਾਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਸਾਲਵ

ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ ਲਏ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

Break 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੋ

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ।

ਕਾਨਸੇਪਟ ਸਮਝੋ

ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ