ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਹੈ ਕਾਜੂ

27 Sep 2023

TV9 Punjabi

ਹੈਲਦੀ ਬਾਡੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪਰਟ ਡ੍ਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੈਲਦੀ ਬਾਡੀ

ਕਾਜੂ 'ਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ, ਪ੍ਰਟੀਨ, ਫੈਟ, ਸ਼ੁਗਰ, ਆਈਰਨ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਜੂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ

ਕਾਜੂ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫਾਅਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਅਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਫਾਅਦੇਮੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਜੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦਰਦ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਰਾਹਤ

ਕਾਜੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਦੁਰੱਸਤ

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਕਾਜੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਜੂ ਦਾ ਸੇਵਨ

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਝਰਨਾਹਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।