ਇਨ੍ਹਾਂ Hair Care ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

31 March 2024

TV9 Punjabi

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Hair Care Mistake

ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ।

ਗਰਮ ਪਾਣੀ

ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਬਨ ਜਾਂ ਪੋਨੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਸ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਫਲੈਟ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਬਲੋ ਡਰਾਇਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੀਟ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਟੂਲਸ

ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਲਪ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ।

ਸਕੈਲਪ ਹੈਲਥ

ਕਈ ਲੋਕ ਡੈਂਡਰਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੈਂਡਰਫ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਓ ਇਹ ਹਰੇ ਪੱਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁੱਟਕਾਰਾ