ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰਤਾਂ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ

6 Feb 2024

TV9 Punjabi

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ 

ਸਟ੍ਰੋਕ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ 

ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼

ਹਿਚਕੀ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਿਚਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿਚਕੀ ਆਉਣਾ

ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਉਲਟੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ

ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਰਮੋਨਸ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਯਾਨੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ 45 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੇਨੋਪੌਜ਼

ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਦਿਨ