ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

13 Feb 2024

TV9 Punjabi

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ

ਨੀਂਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ

ਖੋਜ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ

ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸੌਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ 'ਚ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲਓ।

ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੌਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੌਂਵੋ।

ਖਾਲੀ ਪੇਟ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਨੀਂਦ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ​​ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ

ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ 'ਚ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਓ।

ਅਲਕੋਹਲ 

ਸਕੈਲਪ 'ਤੇ ਜੰਮੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਦੂਰ