ਦੁੱਧ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ

30 March 2024

TV9 Punjabi

ਪਤਲੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ

ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁੱਧ

ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਬਾਲੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਓ।

ਅੰਜੀਰ

ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਖਜੂਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਖਜੂਰ

ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਖਾਣੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਖਾਣੇ

ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਓ।

ਗੁੜ

ਗੁੜ

ਡ੍ਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਡ੍ਰਾਈ ਫਰੂਟਸ

40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵਾਲ, ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ