ਸੁਰਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਗਲੈਮਰਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ

Credit:surveenchawla

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ਤੱਕ ਮਚਾਇਆ ਧਮਾਲ

Credit:surveenchawla

ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਵੀਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਖੂਬ ਫੇਮ

Credit:surveenchawla

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਸੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ

Credit:surveenchawla

ਰੇਡ ਕੋਟ-ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗਲੈਮਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਰਵੀਨ

Credit:surveenchawla

ਹਾਈ ਹੀਲਸ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਵੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪੋਜ

Credit:surveenchawla

ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਬਸੀਰੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ

Credit:surveenchawla

ਵੇਬਸੀਰੀਜ ਰਾਣਾ ਨਾਇਡ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਵੀਨ ਦਾ ਜਬਰਦਸ ਰੋਲ ਹੈ

Credit:surveenchawla