ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਕਟਿੰਗ

Credit: ruhanisharma94

ਸਾਊਥ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਖੂਬ ਨਾਮ 

Credit: ruhanisharma94

ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੈਂਟਸ ਅਤੇ ਬਰਾਲ੍ਰੈੱਟ ਟੌਪ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ

Credit: ruhanisharma94

ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕਾਫ ਨੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ 

Credit: ruhanisharma94

ਇਸ ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰੁਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 

Credit: ruhanisharma94

ਬਰਾਲ੍ਰੈੱਟ ਟੌਪ ਤੇ ਵਾਈਡ ਪੈਂਟਸ 'ਚ ਰੁਹਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੱਭ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾ

Credit: ruhanisharma94

ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪੋਜ਼ ਕਰ ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਦੂ

Credit: ruhanisharma94