ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕੁਈਨ ਦਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਲੁੱਕ

Credit: ruhanisharma94

ਫਲੋਰਲ ਬਲੈੱਕ ਸੂਟ 'ਚ ਰੁਹਾਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਟੋਲਾ 

Credit: ruhanisharma94

ਕੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਝੂਮਕੇ, ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਰੁਹਾਨੀ ਨੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਿਆ

Credit: ruhanisharma94

 ਰੁਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 

Credit: ruhanisharma94

ਸੂਟ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਹਰ ਲੁੱਕ 'ਚ ਜੱਚਦੀ ਹੈ ਰੁਹਾਨੀ

Credit: ruhanisharma94

ਰੁਹਾਨੀ ਦੇ ਡਰੈੱਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ 

Credit: ruhanisharma94

ਕਿਊਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਦਾ ਬਲੈਂਡ ਹੈ ਰੁਹਾਨੀ

Credit: ruhanisharma94